Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

Jaga pandangan mata...

Pernah seorang kawan bertanya : “ sanggupkah kita menjaga diri kita dari dosa selama 1 jam ? “ pertanyaan tersebut disampaikan secara main-main, tetapi maknanya cukup dalam.

Kita bayangkan sejak bangun tidur pagi sampai mahu tidur malam siaran tv dirumah sudah menayangkan gambar-gambar yang mempertontonkan aurat baik lelaki mahupun wanita, begitu juga keluar rumah, kita banyak melihat wanita dijalan yang sengaja tidak menutup aurat dengan sempurna dengan berpakaian "atas turun bawah naik" kata petikan ceramah dari ustaz Muemin semasa program bulanan tahun lalu. Bahkan kalau kita sedang menaiki kenderaan umumnya. tidak mungkin kita berpaling.

kita tahu bahwa mempertontonkan dan melihat aurat yang bukan muhrim sangat dilarang oleh agama, dan Allah S.W.T. telah menurunkan firmannya, antara lain dalam :

Surah At Tahrim ayat 6
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Surah Al A’raaf ayat 26
Hai anak Adam [01] , sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa [02] itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

[01]. Maksudnya ialah: umat manusia
[02]. Maksudnya ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

Surah An Nur ayat 30
"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Surah Al Israa’ ayat 36
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan.

Dan lain-lainya nya, yang berisi pemberitahuan, contoh-contoh dan larangan serta hukumannya bila kita melakukan dosa ( maksiat ) terhadap Allah.

Rasulullah SAW, juga bersabda dalam hadisnya :

1. Perbuatan dosa mengakibatkan celaka terhadap orang yang bukan pelakunya. Kalau dia mencelanya maka boleh terkena ujian (cubaan). Kalau menghinanya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. (HR. Ad-Dailami)

2. Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda : “ Telah ditentukan bagi anak Adam ( Manusia ) bahagian zinanya, dimana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, Zina kedua telinga adalah mendengar, Zina lisan adalah berbicara, Zina tangan adalah memukul, Zina kaki adalah berjalan, serta Zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya itu dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan ( HR. Bukhari dan Muslim )

3. Saidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam." (HR. Ath-Thahawi)

4. Bagaimana kamu apabila dilanda?

lima perkara Kalau aku (Rasulullah Saw), aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya.
(1) Jika perbuatan maksiat dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabak dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu.
(2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. Kalau bukan kerana binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali.
(3) Jika suatu kaum mengurangi sukatan dan timbangan maka Allah akan menimpakan musibah beberapa waktu, kesulitan dan kezaliman penguasa.
(4) Jika penguasa-penguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka.
(5) Jika mereka mensia-siakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

5. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin, tiada seorang mencuri selagi dia mukmin, dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. (Mutafaq’alaih)

Penjelasan:
Ketika seorang berzina, mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin.

7. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk syurga, iaitu pemabuk kerap, penderhaka terhadap kedua orang tua, dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (ertinya, merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). (
HR. An-Nasaa’i dan Ahmad)

8. Dari Abu Sa’id Al khudri ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda : “Jauhilah oleh kamu duduk dijalan-jalan.” Para sahabat berkata : “ Wahai Rasulullah, kami tidak boleh meninggalkan tempat duduk kami (dijalan) yang kami gunakan untuk berbincang.” Rasulullah saw bersabda : “ Apabila kamu enggan untuk tidak duduk disana, maka penuhilah hak jalan itu” Para sahabat bertanya : “Apakah hak jalan itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “iaitu memejamkan mata, membuang kotoran, menjawab salam, serta menyuruh berbuat baik dengan mencegah kemungkaran.” (
HR. Bukhari dan Muslim )

Setelah membaca ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah saw., maka perlu kita renungkan, mampukah kita menjaga diri kita, keluarga, jiran, rakan-rakan serta masyarakat di sekeliling kita dari pandangan maksiat?

Jawapannya tentu ada dalam diri kita masing-masing, tentunya kita selaku hamba-Nya akan terus berusaha untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan Nya, Amiin...

Penulis: Jiwa Perindu syahid... (Syabab PERPPIS Tawau)
Tarikh: 14 Jamadilawal 1431H / 29 April 2010 (Khamis)
Masa: 12.30 pm

Sumber Rujukan: I luv Islam, Halaqah, Facebook, buku penulisan Dr. Danial Zainal Abidin (Minda Muslim SUPER), Al-Quran terjemahan dan (himpunan hadis sahih) oleh DRS. Abdul Ghani Azmi Haji Idris...

No comments:

Post a Comment

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Contact Us

Name

Email *

Message *