Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

Latihan BM 910/1

LATIHAN BM 910/1 (1 Oktober 2013)
Jawab semua soalan, pilih jawapan yang paling tepat.

1. Antara kata-kata berikut yang manakah kata yang mempunyai bunyi vokal
hadapan separuh sempit?

i. Tekak
ii . Tembak
iii . Tendang
iv. Tempang

A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

2. Bunyi vokal belakang sempit terdapat
dalam perkataan.

A Buluh
B Ombak
C Sekoi
D Rambai

3. Pilih perkataan yang mengandungi bunyi
vokal “e” pepet?

i Legar
ii lepat
iii Leher
iv Letih

A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

4. Antara yang berikut ialah ciri bunyi
vokal kecuali?

A Merupakan bunyi bersuara
B Udara keluar tanpa sekatan
C Mempunyai ciri kepanjangan
D Pita suara di dalam keadaan terbuka

5. Antara kata berikut, pilih contoh bunyi
vokal hadapan sempit pada awal
kata tertutup?

i Ipar
ii Imbas
iii Lintah
iv Siul D

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
iii dan iv

6. Antara kata berikut, yang manakah kata
yang mempunyai vokal belakang separuh
sempit pada akhir kata terbuka?

A Sombong
B Obor
C Borang
D Polo

7. Organ pertuturan yang berperanan
menentukan sama ada sesuatu
bunyi itu bersuara atau tidak ialah

A Lidah hadapan
B Pita suara
C Glotis
D Anak tekak

8. Berdasarkan kat-kata berikut,
yang manakah contoh bunyi pada
akhir kata terbuka, bibir dalam
keadaan bundar?

i Pulut
ii Sepatu
iii Toko
iv Bongkok

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

9. Bunyi vokal hadapan luas terdapat
dalam perkataan?

i Bakau
ii Beta
iii Busuk
iv Borong

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

10. Antara yang berikut, yang manakah
faktor yang menentukan jenis vokal?

i Kedudukan lidah
ii Keadaan pita suara
iii Keadaan anak tekak
iv Keadaan bibir

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

11. Perkataan yang tidak mengandungi
bunyi vokal hadapan luas ialah

A Boikot
B Kaloi
C Rongga
D Pulau


No comments:

Post a Comment

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Contact Us

Name

Email *

Message *