Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

REJAB: Israk Mikraj & Sebuah Malapetaka

Setidaknya ada dua peristiwa besar di bulan Rejab ini.Pertama: Peristiwa Israk Mikraj yang terjadi tanggal 27 Rejab.

Peristiwa yang terjadi sekitar 14 abad lalu ini diabadikan dalam al-Quran dalam Surah Al-Israk ayat 1: "Maha Suci (Allah) yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya.."

Pada saat itu Baginda Nabi Muhammad SAW diberi sebuah keistimewaan dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds (Palestin), lalu dilanjutkan dengan menembus lapisan langit tertinggi (Sidratul Muntaha). Semua itu ditempuh dalam sehari-semalam. Peristiwa itu begitu istimewa. Kerana itu, hampir setiap tahun, tanggal tersebut dijadikan momentum oleh sebahagian kaum Muslim untuk mengadakan Peringatan Israk Mikraj.Kedua: Peristiwa Keruntuhan Khilafah Islamiyah yang terjadi pada 28 Rejab 1342 Hijrah, 89 tahun yang lalu.

Berbeza dengan Israk Mikraj yang memang merupakan peristiwa besar yang dialami Baginda Nabi SAW dan diabadikan al-Quran, keruntuhan Khilafah adalah peristiwa yangdianggap 'tidak terlalu penting' oleh kaum Muslim. Padahal peristiwa tersebut berhubung dengan salah satu warisan yang ditinggalkan Baginda Nabi saw. Ya, Khilafahlah penerus sistem pemerintahan Islam yang asas-asasnya dibuat dan dipraktikkan Baginda Rasulullah SAW saat beliau memimpin Daulah Islam di Madinah.

Sebagaimana kita ketahui, tidak lama setelah peristiwa Israk Mikraj (hanya sekitar setahun), terjadi peristiwa besar yang juga tidak boleh dilupakan kaum Muslim, iaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muslimin ke Madinah. Peristiwa ini tentu penting kerana menjadi tonggak pertama tegaknya Daulah Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rais Ad-Daulah (pemimpin negaranya). Sejak daripada peristiwa Nabi Muhammad SAW mendirikan Daulah Islam di Madinah, kaum Muslimin memiliki sebuah institusi negara yang menjadi pelayan, pembela dan pelindung mereka. Melalui Daulah Islam pula hukum-hukum Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan dan Islam disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan negara kemudian beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah (pemimpin negara) pertama. Khalifah Abu Bakar RA mengawal era Khulafa Ar-Rasyidin. Sejak itu era kekhilafahan Islam bermula. Era Khulafa Ar-Rasyidin kemudian berakhir, lalu digantikan oleh era Khilafah Umayyah. Era Khilafah Umayyah kemudian diganti oleh era Khilafah Abbasiyyah. Selanjutnya, era Khilafah Abbasiyyah diganti oleh era Khilafah Uthmaniyah. Sayang seribu kali sayang, era Khilafah Uthmaniyah ini berakhir dengan sebuah tragedi menyayat hati kerana diruntuhkan oleh tangan-tangan penjajah Barat, iaitu Mustafa Kamal Attaturk laknatullah, tepat tanggal 28 Rejab, 89 tahun yang lalu. Inilah yang menandai peristiwa penting kedua di bulan Rejab.

Kerana itu, selain diingatkan dengan peristiwa Isra’ Mikraj, bulan Rejab juga memberikan kesempatan bagi kaum Muslimin untuk merenungkan kembali kewajiban mereka terkait dengan sebuah usaha untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiah yang telahpun runtuh sejak 89 tahun yang lalu itu.Setelah Khilafah Runtuh

Keruntuhan Khilafah pada 28 Rejab 1342 Hijrah benar-benar telah melenyapkan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW dari muka bumi ini. Akibatnya, sejak saat itu sehingga sekarang ini segala masalah kaum Muslimin makin meningkat, bahkan makin bertambah dari hari ke hari. Musuh-musuh kaum Muslimin yang dulu gementar ketakutan hanya kerana berfikir akan menghadapi kaum Muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah yang gagah berani, sekarang berani dan lancang menodai tempat-tempat suci kaum Muslim dan melecehkan manusia paling mulia, Sayidina Muhammad SAW. Semua itu didengar dan dilihat langsung oleh para pemimpin Muslim yang tetap diam saja bak patung meski mereka memegang kekuasaan atas umat yang paling besar di dunia ini, memiliki ketenteraan paling besar dan kekayaan terbanyak di antara umat-umat yang ada.

Tentera kaum Muslimin seharusnya dipimpin oleh seorang khalifah untuk membebaskan negeri-negeri kaum Muslimin yang diduduki dan meluaskan kekuasaan kaum Muslim ke negeri-negeri lain dengan pembebasan dan keadilan. Namun, bukan seperti itu yang terjadi saat ini. Saat ini kaum Muslim di negeri-negeri Islam justeru dipimpin oleh konco-konco Amerika yang pengecut, bacul, dan penakut.

Pemerintah kaum Muslimin, kala mereka memiliki Khalifah dahulu, telah membuat Dunia Islam makmur hingga membuat Barat, khususnya Inggeris saat itu, merasa iri dan gentar akan hebatnya sistem ekonomi Islam. Kini sebaliknya, setelah negeri-negeri Islam berada di bawah cengkaman kapitalisme, Dunia Islam tenggelam di dalam krisis ekonomi yang terjadi silih berganti.Khilafah: Mercu Segala Kebaikan

Sungguh, sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah, bukan yang lain. Inilah sistem pemerintahan yang telah diwajibkan oleh Rasululah SAW, menjadi ijmak para Sahabat serta dipraktikkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin dan para khalifah sesudahnya. Khilafahlah yang menjaga akidah, agama, kehormatan, jiwa dan harta manusia; menjaga perbatasan; menghilangkan hambatan dan penghalang yang berusaha menghalangi sampainya risalah Islam sehingga kalimat Allah dijunjung tinggi di muka bumi ini.

Khalifahlah yang benar-benar menjadi pemelihara bagi kaum Muslimin. Khalifahlahpenjaga sejati wilayah Islam dan pelindung hakiki kaum Muslimin dari setiap serangan musuh. Khalifahlah yang mengembangkan Islam ke seluruh penjuru duniadengan dakwah dan jihad dengan tetap menjaga kemuliaan, keadilan dan kebaikan.

Kaum Muslimin di bawah naungan Khilafah benar-benar bisa merasakan kehidupan yang mulia dan terhormat. Mereka diselimuti perasaan aman dan nyaman, kewajaran dan keadilan, serta kemakmuran dan sejahtera. Kehidupan makmur dan sejahtera, pernah ada suatu masa saat tidak ada lagi rakyat yang mahu mengambil zakat, kerana semua merasa telah kaya! Hal itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pun pernah menulis surat kepada amilnya (ketua daerah) di Samarkand, Sulaiman bin Abi As-Samri: "Hendaklah kamu membangun beberapa penginapan (rumah musafir) di wilayahmu. Jika ada di antara kaum Muslimin yang melewati wilayahmu maka biarkan mereka tinggal sehari semalam dan uruslah kenderaannya. Jika ia masih punya alasan untuk tinggal maka biarkan ia tinggal sehari dua malam. Jika ada seseorang yang kehabisan bekal maka berilah ia harta yang cukup untuk sampai ke daerah tempat tinggalnya".

Bukankah ini sebuah bentuk pengurusan rakyat yang sebetulnya? Apakah mungkin itu terjadi tanpa Khalifah yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan Islam, sebagaimana saat ini? Adakah suasana ini berlangsung di negeri kaum Muslimin saat ini?

Khilafah pun senantiasa menjaga wilayah Islam dan kaum Muslim. Lupakah kaum Muslim dengan kisah Khalifah Al-Mu’tashim Billah, ketika seorang Muslimah yang dizalimi oleh seorang Rom meminta pertolongannya, "Wahai Mu’tashim, di manakah engkau!"

Berita itu sampai kepadanya pada malam hari. Beliau tidak menunggu hingga pagi. Beliau segera berangkat memimpin sendiri pasukannya. Sesampainya di Amuria, beliau meminta agar orang Rom pelaku kezaliman itu diserahkan untuk diqisas. Saat pemimpin Rom menolaknya, beliau pun menyerang kota tersebut, menghancurkan benteng pertahanannya dan menerobos pintu-pintunya hingga menaklukannya. Dinyatakan di dalam sejarah, KEPALA TENTERA KAUM MUSLIMIN TELAH PUN TIBA DI HADAPAN AMURIA, NAMUN EKORNYA MASIH LAGI DI PUSAT PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM.

Lupakah kaum Muslimin dengan sikap Harun ar-Rasyid terhadap Nakfur Raja Rom yang telah merosak perjanjian yang diadakan dengan kaum Muslimin dan sikap permusuhannya terhadap kaum Muslimin? Saat itu Ar-Rasyid mengirim surat kepada Nakfur, yang isinya:"Dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nakfur, anjing Rom. Jawaban atas sikap permusuhanmu adalah apa yang akan kamu lihat, bukan apa yang akan kamu dengar."

Nakfur pun benar-benar boleh melihat tentera kaum Muslim, ketika mereka masih di perbatasan Rom, sebelum surat Ar-Rasyid sampai kepadanya.

Khilafah juga mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad demi kemuliaan, keadilan dan kebaikan. Lihatlah berbagai pembebasan yang telah menyebarluaskan Islam dan membersihkan semua bentuk kezaliman yang terjadi di berbagai penjuru dunia sejak zaman Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rasyidin dan para Khalifah sesudahnya. Semua itu merupakan mercu tanda kebaikan di dunia. Hanya dalam satu abad saja Islam telah tersebar luas dan kekuasaan Islam meliputi negeri-negeri Arab, Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara, Andalusia, Bukhara dan Samarkand, Sind, India, dan wilayah barat laut India (Pakistan bahagian Barat). Islam terus tersebar hingga sampai di Asia Tenggara. Selanjutnya, pelbagai penaklukkan meluas hingga ke Asia Kecil, menaklukkan Konstantinopel dan Balkan; serta banyak lagi wilayah di muka bumi ini. Khilafah benar-benar menyandang kebesaran dan keagungan.

Khilafah juga menjadi mercu ilmu pengetahuan dan gudang para ulama dan ilmuwan islam. Ketika itu kaum Muslimin menjadi umat yang pertama dan terkemuka dalam bidang fizik, kimia, matematik dan astronomi. Negeri-negeri kaum Muslimin menjadi pusat ilmu pengetahuan sehingga banyak pelajar dari negara-negara Barat datamg untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga pendidikan di Baghdad dan Andalusia.

Semua keagungan itu tetap ada dan terpelihara hingga Khilafah lenyap pada hari yang menyakitkan, iaitu 28 Rejab 1342 Hijrah, 89 tahun lalu. Sejak saat itulah, umat Islam yang dulunya hebat dan kuat, kini menjadi santapan lazat yang menjadi rebutan berbagai umat,

Persis yang digambarkan di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Thauban RA, yang bermaksud: "Setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama." Maka para sahabat r.a. pun bertanya, "Apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat?" Sabda Baginda SAW: "Bahkan masa itu mereka lebih ramai tetapi tidak berguna, tidak bererti dan tidak menakutkan musuh. Mereka adalah ibarat buih di lautan." Sahabat bertanya lagi, "Mengapa seramai itu tetapi seperti buih di laut?" Jawab Rasulullah SAW, "Kerana mereka ada ditimpa penyakit, iaitu penyakit al-WAHAN. "Sahabat bertanya lagi, "Apakah itu al-WAHAN?" Rasulullah SAW bersabda: "Cintakan dunia dan takut akan kematian."

Begitu jelas perbezaan keadaan kita ketika pada masa Khilafah dan ketika lenyapnya Khilafah. Tidakkah semua itu mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam perjuangan untuk mengembalikan Khilafah, yang tidak lain merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam? Tentu, kita semua wajib bersegera dalam melakukan perjuangan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menegakkan kembali Khilafah ini.


Marilah kita bersegera menyambut janji Allah SWT:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa; akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka; dan benar-benar akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa (An-Nur : 55).Marilah kita segera menyambut seruan Rasulullah SAW:

« ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ »


Selanjutnya akan datang kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian (HR Ahmad).

pinjam by: vokalislamic

No comments:

Post a Comment

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Contact Us

Name

Email *

Message *