Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

Indahnya Silaturahim

Persaudaraan ibarat seperti dahan-dahan yang ditiup angin. Walau satu pohon ditiup, tidak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Adakalanya seirama, tapi jarang sama. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan ataupun tiupan angin yang tidak teratur. Persaudaraan adalah satu anugerah Allah S.W.T. yang teramat mahal nilainya buat mereka yang terikat dengan keimanan. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, saling tolong-menolong sesama manusia merupakan bentuk-bentuk persaudaraan. Namun adakalanya dalam hubungan antara sesama manusia yang terikat dalam tali persaudaraan tersebut acapkali terjadi salah faham, khilaf yang seringkali timbul dan rasa kebencian terhadap saudara muslim sendiri.

Syariat Islam sungguh indah. Ia mengajarkan adab yang benar-benar tinggi dan akhlak yang mulia. Silaturahim adalah resepi mustajab untuk semua. Bahkan Rasulullah S.A.W. menjelaskan bahawa silaturahim termasuk dalam intipati dakwah Islam, sebagaimana diriwayatkan Abu Umamah, dia berkata: Amr bin ‘Abasah As-Sulami r.a. berkata:

Aku berkata: “Dengan apa Allah mengutusmu?” Rasulullah S.A.W. menjawab: “Allah mengutusku dengan silaturahim, menghancurkan berhala dan agar Allah ditauhidkan, tidak disekutukan dengan-Nya sesuatupun.” (HR. Muslim, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Islam ‘Amr bin ‘Abasah, no. 1927)


An-Nawawi rahimahullahu menjelaskan hadis ini dengan menyatakan: “Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas untuk memotivasikan diri dalam bersilaturahim. Kerana Rasulullah S.A.W. mengiringkannya dengan tauhid dan tidak menyebutkan bahagian-bahagian Islam yang lain kepadanya (‘Amr). Beliau hanya menyebutkan yang terpenting, dan beliau awali dengan silaturahim.” (Syarh Shahih Muslim, 5/354-355).

Silaturahim ertinya adalah menyambung tali persaudaraan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab. Allah S.W.T. melengkapi perintah untuk menyambung tali silaturahim. Allah S.W.T. berfirman:

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Surah: Ar-Ra’d: 21)

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullahu menyatakan ini umum meliputi semua perkara yang Allah S.W.T. perintahkan untuk menyambungnya, baik berupa iman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, mencintai-Nya dan mencintai Rasul-Nya, taat beribadah kepada-Nya semata dan taat kepada Rasul-Nya. Termasuk juga, menyambung kepada bapa dan ibu dengan berbuat baik kepada mereka, dengan perkataan dan perbuatan, tidak derhaka kepada mereka. Juga menyambung perhubungan kerabat, dengan berbuat baik kepada mereka dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Juga menyambung silaturahim dengan isteri, sahabat-sahabat dan hamba sahaya dengan memberikan hak mereka secara sempurna baik hak-hak duniawi ataupun agama.” (Tafsir As-Sa’di, hal. 481).


Rasulullah S.A.W. juga menjelaskan tentang pentingnya membina hubungan silaturahim, sebagaimana dalam sabda beliau: “Seseorang berkata: ‘Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke syurga dan menjauhkanku dari api neraka.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan: “Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, Mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahim’.” (HR. Al-Bukhari, 3/208-209, Muslim no. 13). Dan janji Allah terhadap orang yang menyambung tali silaturahmi diantaranya akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya sebagiamana hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya.” (HR. Al-Bukhari 10/348,Muslim no. 2558, Abu Dawud no. 1693)

Silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dengan terhubungnya silaturahim, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Setelah kita mengetahui semua hal-hal tentang silaturahim maknanya kita boleh merealisasikan perkataan silaturahim tersebut dalam kehidupan sehari hari.

Wallahu'alam..

Penulisan AJK PERPPIS http://perppis.blogspot.com

Oleh: Team Syabab PERPPIS (Olahan minda & rujukan kitab)
Tarikh: 06. 09. 2010
Hari: Isnin

No comments:

Post a Comment

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Contact Us

Name

Email *

Message *