Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

HANYA ISLAM YANG DIREDHAI OLEH ALLAH SWT

selepas diturunkan al-Quran, maka semua ajaran sebelumnya telah ditamatkan penggunaannya, hanya Islam satu-satunya panduan hidup manusia.

      Allah SWT berfirman yang bermaksud :,
       
   " Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah SWT hanyalah Islam. Tidak terselisih faham 
      ahli kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian yang ada 
      di antara mereka. Sesiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT maka Allah SWT sangat 
      cepat azab-NYA".
                                                                                         (Ali - Imran : 19)

     sesiapa yang mencari agama selain Islam akan ditolak dan mendapatkan kerugian.

       Allah SWT berfirman yang bermaksud :,
         
 " Sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan
     di akhirat ia termasuk orang - orang yang rugi. "
                                                                                     ( Ali - Imran : 85)

Islam bukan agama baru tetapi Islam telah wujud sejak Nabi Adam AS, di mana ia dilengkapi dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Muhammad SAW diturunkan untuk membersihkan kesyirikan yang diamalkan oleh manusia kerana telah mencampuradukkan ajaran Allah SWT dengan ajaran manusia.

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Contact Us

Name

Email *

Message *