BAHAGIAN C( Esei Tidak Berformat ) (11/10/2013) | PERPPIS Bahagian Tawau PERPPIS Bahagian Tawau: BAHAGIAN C( Esei Tidak Berformat ) (11/10/2013)
Contact Us:

If You Have Any Problem, Wanna Help, Wanna Write Guest Post, Find Any Error Or Want To Give Us Feedback, Just Feel Free To Contact Us. We Will Reply You Soon.

Name: *


Email: *

Message: *


PERPPIS Tawau

Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

BAHAGIAN C( Esei Tidak Berformat ) (11/10/2013)

SOALAN: Walaupun kita sedang berusaha untuk menjadi negara maju, namun soal kebersihan di tempat awam masih lagi menjadi isu yang diperdebatkan oleh masyarakat di negara ini.  Kemukakan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya masalah ini  dan berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.

Pendahuluan
  • Walaupun prasarana yang disediakan di negara kita berkelas dunia, tetapi mentaliti sesetengah rakyat negara ini masih rendah/berkelas dunia ketiga.
  • Sebagai bukti – tahap kebersihan di tempat awam di negara kita masih rendah
  • Banyak punca yang menyebabkan berlakunya hal ini.  Oleh itu, usaha-usaha yang proaktif perlu diambil


Isi (Pilih mana-mana dua/tiga punca dan dua/tiga cadangan untuk mengatasinya)

Punca
IS1 – Sikap individu – tidak memiliki kesedaran sivik:  bersikap individualistik
IS2 – Sikap masyarakat umum – kurang menekankan aspek moral dan tuntutan agama
IS3 – Kelemahan institusi kekeluargaan – tidak menunjukkan teladan yang baik kepada anak-             anak
IS4 – Kelemahan  aspek penguatkuasaan – pihak PBT tidak tegas melaksanakan peruntukan           undang-undang:  menghadapi masalah kekurangan kakitangan

Cadangan untuk menanganinya
IS5 - Peranan keluarga – ibu bapa menerapkan didikan agama dan moral dengan sempurna            supaya tumbuh sikap mementingkan  kebersihan dalam diri anak-anak; ibu bapa sendiri            menjadi contoh  teladan kepada anak-anak dalam aspek penjagaan kebersihan.
IS6 – Peranan  pihak sekolah – mengajar murid-murid tentang aspek disiplin dalam hal                        penjagaan kebersihan.
IS7 – Peranan kerajaan – PBT menguatkuasakan setiap peruntukan yang ada dalam undang-              undang tanpa kompromi; Jabatan Kesihatan mendidik dan membantu masyarakat                      dalam aspek penjagaan kebersihan.
IS8 – Peranan media – membantu kerajaan menjalankan kempen-kempen kesedaran dengan           lebih giat dan berkesan.
IS9 – Kejiranan – menjalankan aktiviti bergotong-royong untuk membersihkan kawasan.

Kesimpulan
  • Penjagaan kebersihan sebenarnya tanggungjawab senua pihak
  • Jika semua orang mementingkan kebersihan, slogan Negara Bersih, Rakyat Sihat dapat direalisasikan
  • Dengan itu, barulah kita setaraf dengan negara-negara  Barat
Like the Post? Share with your Friends:-

Team SB
Dicatat Oleh: PERPPIS Tawau

0 ulasan:

POST A COMMENT

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Festival Nasyid Sekolah-Sekolah :D

Loading...

Contact Us

Name

Email *

Message *

 

Recent Comment

AmazingCounters.com
Copyright © . SkillBlogger. All Rights Reserved.
Original Template by :-Way2themes. Edited by:-Khairi Yusri