Latihan BM 910/1 | PERPPIS Bahagian Tawau PERPPIS Bahagian Tawau: Latihan BM 910/1
Contact Us:

If You Have Any Problem, Wanna Help, Wanna Write Guest Post, Find Any Error Or Want To Give Us Feedback, Just Feel Free To Contact Us. We Will Reply You Soon.

Name: *


Email: *

Message: *


PERPPIS Tawau

Sebahagian AJK Muslimin sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas Sebahagian AJK Muslimat sesi 12/13 dan sesi 13/14 ketika Muktamar Tahun Lepas PERPPIS!!! Gambar FB PERPPIS TAWAU

Latihan BM 910/1

LATIHAN BM 910/1 (1 Oktober 2013)
Jawab semua soalan, pilih jawapan yang paling tepat.

1. Antara kata-kata berikut yang manakah kata yang mempunyai bunyi vokal
hadapan separuh sempit?

i. Tekak
ii . Tembak
iii . Tendang
iv. Tempang

A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

2. Bunyi vokal belakang sempit terdapat
dalam perkataan.

A Buluh
B Ombak
C Sekoi
D Rambai

3. Pilih perkataan yang mengandungi bunyi
vokal “e” pepet?

i Legar
ii lepat
iii Leher
iv Letih

A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

4. Antara yang berikut ialah ciri bunyi
vokal kecuali?

A Merupakan bunyi bersuara
B Udara keluar tanpa sekatan
C Mempunyai ciri kepanjangan
D Pita suara di dalam keadaan terbuka

5. Antara kata berikut, pilih contoh bunyi
vokal hadapan sempit pada awal
kata tertutup?

i Ipar
ii Imbas
iii Lintah
iv Siul D

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
iii dan iv

6. Antara kata berikut, yang manakah kata
yang mempunyai vokal belakang separuh
sempit pada akhir kata terbuka?

A Sombong
B Obor
C Borang
D Polo

7. Organ pertuturan yang berperanan
menentukan sama ada sesuatu
bunyi itu bersuara atau tidak ialah

A Lidah hadapan
B Pita suara
C Glotis
D Anak tekak

8. Berdasarkan kat-kata berikut,
yang manakah contoh bunyi pada
akhir kata terbuka, bibir dalam
keadaan bundar?

i Pulut
ii Sepatu
iii Toko
iv Bongkok

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

9. Bunyi vokal hadapan luas terdapat
dalam perkataan?

i Bakau
ii Beta
iii Busuk
iv Borong

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

10. Antara yang berikut, yang manakah
faktor yang menentukan jenis vokal?

i Kedudukan lidah
ii Keadaan pita suara
iii Keadaan anak tekak
iv Keadaan bibir

A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

11. Perkataan yang tidak mengandungi
bunyi vokal hadapan luas ialah

A Boikot
B Kaloi
C Rongga
D Pulau


Like the Post? Share with your Friends:-

Team SB
Dicatat Oleh: PERPPIS Tawau

0 ulasan:

POST A COMMENT

Jom Dengar Al-Quran

Listen to Quran

Festival Nasyid Sekolah-Sekolah :D

Loading...

Contact Us

Name

Email *

Message *

 

Recent Comment

AmazingCounters.com
Copyright © . SkillBlogger. All Rights Reserved.
Original Template by :-Way2themes. Edited by:-Khairi Yusri